Παραδoτέα

Αριθ. Πακέτου εργασίας

Ημερομηνία έναρξης

Ημερομηνία λήξης

Αποτέλεσμα(-τα) (Παραχθέν(-τα) ή παραδοτέα

Μέσο που θα χρησιμοποιηθεί (δημοσίευση, ηλεκτρονικό, online, άλλο)

Γλώσσες

Επίπεδο διάδοσης (Δημόσιο, Περιορισμένο, Εμπιστευτικό)

Ομάδες στόχοι/ δυνητικοί δικαιούχοι

WP2

M1

M5

Mapping the skills supply and demand of the Smart Cities Sector
Ηλεκτρονικά, Στο διαδίκτυο
Αγγλικά
Δημόσιο
ALL *

WP2

M5

M6

Emerging job role profiles for smart cities DevOps professionals
Ηλεκτρονικά, Στο διαδίκτυο
Αγγλικά
Δημόσιο
ALL

WP2

M1

M6

Paper / chapter on the training needs in digital and transferrable competences in the smart cities sector
Έντυπο
Αγγλικά
Δημόσιο
ALL​

WP3

M7

M9

Modular VET curricula
Ηλεκτρονικά, Στο διαδίκτυο
Αγγλικά + Partner languages
Δημόσιο
ALL​​

WP3

M7​

M36

Methodology for realizing VET curricula
Ηλεκτρονικά, Στο διαδίκτυο
Αγγλικά + Partner languages
Δημόσιο
Smart Cities DevOps professionals, Sectoral organizations, VET providers

WP3

M16

M36

Handbooks
Ηλεκτρονικά, Στο διαδίκτυο, έντυπο
Αγγλικά + Partner languages
Δημόσιο
Smart Cities DevOps professionals, Sectoral organizations, VET providers

WP3

M10

M36​

Digital OERs
Ηλεκτρονικά, Στο διαδίκτυο
Αγγλικά + Partner languages
Δημόσιο
ALL

WP3

M7

M10

Paper / chapter on the training approach and methodology
Έντυπο
Αγγλικά
Δημόσιο
ALL

WP3

M7​

M10​

Paper / chapter on the VET curricula
Έντυπο
Αγγλικά
Δημόσιο
ALL​

WP4

M10

M24

MOOC
Ηλεκτρονικά, Στο διαδίκτυο Άλλο– Διαδικτυακό λογισμικό
Αγγλικά
Δημόσιο
ALL​​

WP5

M13

M33

Online training and collaboration platform
Άλλο– Διαδικτυακό λογισμικό
Αγγλικά
Δημόσιο
ALL​​

WP5

M16

M21

Specialization Training Course

Ηλεκτρονικά, Στο διαδίκτυο

Αγγλικά
Δημόσιο
ALL​​

WP5

M13

M33

Paper / chapter on the training platform
Έντυπο, Ηλεκτρονικά, Στο διαδίκτυο
Αγγλικά

Δημόσιο

ALL​​

WP6

M19

M32

Report on procedures to validate the non-formal, informal learning in the smart cities sector
Στο διαδίκτυο
Αγγλικά
Δημόσιο
ALL​​​

WP6

M19

M32

Paper / chapter on training smart cities DevOps professionals using the MOOC
Έντυπο
Αγγλικά
Δημόσιο
ALL​​​

WP6

M19

M32

Paper / chapter on training smart cities DevOps professionals using the specialization course
Έντυπο
Αγγλικά
Δημόσιο
ALL​​​

WP6

M19

M32

Paper / chapter on training smart cities DevOps professionals using WBL
Έντυπο
Αγγλικά
Δημόσιο
ALL​​​

WP7

M1

M36

Project web site
Στο διαδίκτυο
Αγγλικά
Δημόσιο
ALL​​​

WP7

M4

M36

Printed dissemination material
Έντυπο
Partner languages + Αγγλικά
Δημόσιο
ALL​​​

WP7

M4

M36

Online dissemination material
Ηλεκτρονικά, Στο διαδίκτυο
Partner languages + Αγγλικά
Δημόσιο
ALL​​​

WP7

M4

M36

Other dissemination material
Άλλο- artefact
Partner languages + Αγγλικά
Δημόσιο
ALL​​​

WP7

M31

M36

Communities of practice
Ηλεκτρονικά
Αγγλικά
Δημόσιο
ALL​​​

WP7

M4

M36

Dissemination and awareness raising events
Άλλο– Συνάντηση
Partner languages + Αγγλικά
Δημόσιο
ALL​​​

WP7

M31

M36

Final international conference
Άλλο– Συνάντηση
Αγγλικά
Δημόσιο
ALL​​​

WP7

M31

M36

Smart DevOps book summarizing the outcomes of the project and the proceedings of the conference
Έντυπο
Αγγλικά
Δημόσιο
ALL​​​