Αυτό το πρόγραμμα εξειδίκευσης θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε γενικές γνώσεις διαχείρισης IT, δεξιότητες σχετικές με τις έξυπνες πόλεις και βασικές DevOps και εγκάρσιες δεξιότητες που απαιτούνται, ώστε με επιτυχία να συμβάλετε στις διαδικασίες ψηφιακού μετασχηματισμού των  έξυπνων πόλεων και δήμων.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Γλώσσα μαθημάτων: Ελληνική
Οι εκπαιδευόμενοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα, θα λάβουν πιστοποιητικό σύμφωνα με τα πρότυπα ECVET και EQF.

Ο Smart City (SC) Planner (Σχεδιαστής έξυπνης πόλης) μπορεί να οριστεί ως ο υψηλά στην ιεραρχία υπάλληλος που είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν από:

Το πρόγραμμα εξειδίκευσης Smart City θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε το αιτούμενο σύνολο δεξιοτήτων που χαρακτηρίζεται απαραίτητο, ώστε με επιτυχία να συμβάλετε στις διαδικασίες ψηφιακού μετασχηματισμού των  έξυπνων πόλεων και να γνωρίσετε τις τάσεις και τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα, για την παροχή υψηλής ποιότητας λύσεων και υπηρεσιών πληροφορικής που αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες και τα οράματα των πολιτών και των διαφόρων φορέων.

Θα σας εφοδιάσει επίσης με ικανότητες για την παρακολούθηση της προόδου και θα σας δώσει δεξιότητες από διαφορετικούς κλάδους και υπόβαθρα όπως στρατηγικός σχεδιασμός, επικοινωνία, τεχνολογική ανάπτυξη, διαχείριση νομικών υποθέσεων, ώστε να καλύψει το γνωστικό σας υπόβαθρο σε σημαντικές διαδικασίες που διατρέχουν οριζόντια και κάθετα τη λειτουργία μιας έξυπνης πόλης.

Σχετικά με τα Μαθήμα Εξειδίκευσης

Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό για επαγγελματίες και φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Δήμου και των Έξυπνων Πόλεων από Κύπρο, Γερμανία, Ελλάδα και Ιταλία. Στη διαδικασία επιλογής θα δοθεί προτεραιότητα σε όσους έχουν ολοκληρώσει το DevOps Competences for Smart Cities MOOC.

Η προηγούμενη εμπειρία και δεξιότητες των αιτούντων θα εξεταστούν και θα αξιολογηθούν ακολουθώντας τη διαδικασία αξιολόγησης που περιγράφεται εδώ (here). Αυτό θα επιτρέψει στους εκπαιδευόμενους να εξατομικεύσουν τη μαθησιακή τους πορεία και να αξιοποιήσουν τις υπάρχουσες ικανότητες και γνώσεις.

 

Το πρόγραμμα εξειδίκευσης συνδυάζει τη μικτή μάθηση[1] (21 εβδομάδες) και την εκμάθηση που βασίζεται στην εργασία (10 εβδομάδες).

Μικτή Μάθηση: 22 Φεβρουαρίου 2021 – 6 Αυγούστου 2021

Εκμάθηση που βασίζεται στην Εργασία: μεταξύ Ιουνίου και Οκτωβρίου 2021

Το πρόγραμμα σπουδών είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του EQF και του ECVET, κατά συνέπεια τα συμπεριλαμβανόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και οι ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων επιτρέπουν τη διαφάνεια, τη συγκρισιμότητα και την επικύρωση για την ενίσχυση της αναβάθμισης και της κινητικότητας των επαγγελματιών.

Όλοι οι εκπαιδευόμενοι που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα θα λάβουν πιστοποίηση.

Οι εκπαιδευόμενοι θα συμμετάσχουν στις Διαδικτυακές Συνεδρίες Επικοινωνίας (42 ώρες) και στη Self-paced Μελέτη και Αξιολόγηση (252 ώρες).

Οι διαδικτυακές συνεδρίες επικοινωνίας θα αποτελούνται από μια αρχική συνάντηση μιας ώρας, όπου ο εκπαιδευτής θα παρουσιάσει το εκπαιδευτικό υλικό και θα δώσει πληροφορίες σχετικά με την πρακτική ανάθεση που πρέπει να ολοκληρωθεί από τους εκπαιδευόμενους και μία συνάντηση μιας ώρας στο τέλος του μαθήματος για ομαδική αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Η διαδικτυακή self-paced μελέτη και αξιολόγηση θα εκτελεστεί στην πλατφόρμα εκπαίδευσης Moodle και θα διασφαλίσει ότι θα έχετε εύκολη πρόσβαση σε διαλέξεις και εργασίες, διαχειρίσιμο πρόγραμμα εκμάθησης, τακτικές διαδικτυακές εκπαιδευτικές συνεδρίες με τον εκπαιδευτή σας και πρόσβαση σε ένα αποθετήριο διαδικτυακού ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού( ηχητικό- οπτικό υλικό, μελέτες περιπτώσεων, άρθρα, λίστες ανάγνωσης κ.λπ.)

Η αξιολόγηση θα γίνει μέσω πρακτικών εργασιών που θα παραδοθούν για κάθε ενότητα, προωθώντας την αξιολόγηση μεταξύ εκπαιδευομένων, ομαδικές εργασίες και αξιολόγηση από ειδικούς/εκπαιδευτές.

Η εκμάθηση που βασίζεται στην εργασία (WBL) θα διαρκέσει 10 εβδομάδες (μεταξύ Ιουνίου και Οκτωβρίου) σε σύνολο 200 ωρών εργασίας σε πραγματικό μαθησιακό περιβάλλον και 5 ώρες αξιολόγησης. Επιπρόσθετα, θα πραγματοποιούνται σύντομες συναντήσεις διάρκειας 1 ώρας δια ζώσης[1] μεταξύ των εκπαιδευομένων / μαθητευομένων και των εκπαιδευτών κάθε δύο εβδομάδες. Οι συνεργαζόμενοι οργανισμοί DevOps και οι εκπαιδευόμενοι που παρέχουν WBL θα υπογράψουν μια συμφωνία WBL που ακολουθεί τα πρότυπα και τους κανόνες του ECVET.

Εάν οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται σε δημόσια ιδρύματα ή Δήμους που σχετίζονται με το πεδίο του μαθήματος, η μάθηση με βάση την εργασία μπορεί να υλοποιηθεί στο χώρο εργασίας.

Η WBL θα προσφέρει στους εκπαιδευόμενους μια σημαντική εμπειρία, όπου θα μπορούν να μάθουν από πρώτο χέρι, εφαρμόζοντας τις γνώσεις και την εμπειρία τους σε ένα ρεαλιστικό περιβάλλον. Οι μαθησιακοί στόχοι και οι συναφείς εργασίες, οι μηχανισμοί αναφοράς και ανατροφοδότησης θα τεθούν από τον εργοδότη και τον εκπαιδευτή σας, σε συνάρτηση με τις συγκεκριμένες δραστηριότητες που θα σας ανατεθούν στο χώρο εργασίας σας, ενώ θα υπάρχει καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης υποστήριξη καθοδήγησης.

[1] Οι προσωπικές συναντήσεις θα οργανώνονται ως Διαδικτυακές Συνεδρίες Επικοινωνίας λόγω των περιορισμών COVID-19.
[2] Ανάλογα με την κατάσταση με το COVID-19, αυτό μπορεί να εφαρμοστεί ως διαδικτυακή συνάντηση

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Smart City Planner

Εβδομάδα

Έναρξη

Μάθημα

1

22/02/2021

Διαχείριση Έργου και Διεργασίας

2

01/03/2021

Aνοχή στην ασάφεια

3

08/03/2021

Συναισθηματική Νοημοσύνη

4

15/03/2021

Διαπολιτισμικές ικανότητες

5

22/03/2021

Σχεδιαστική σκέψη

6

29/03/2021 (Greece and Cyprus) 29/03/2021 (Italy and Germany)

Λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων

7

05/04/2021 (Greece and Cyprus) 12/04/2021 (Italy and Germany)

Ηγεσία και Διοικητικές ικανότητες

8

12/04/2021 (Greece and Cyprus) 19/04/2021 (Italy and Germany)

Διαχείριση Γνώσης

9

19/04/2021 (Greece and Cyprus) 26/04/2021 (Italy and Germany)

Προχωρημένες δεξιότητες παρουσίασης

10

26/04/2021 (Greece and Cyprus) 03/05/2021 (Italy and Germany)

Κύκλοι ζωής ανάπτυξης λογισμικού και ευέλικτες μέθοδοι

11

17/05/2021

Ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων

12

24/05/2021

Εισαγωγή στην Tεχνητή Nοημοσύνη

13

31/05/2021

Εισαγωγή στο ITIL

14

14/06/2021

Βιωσιμότητα Έξυπνης Πόλης

15

21/06/2021

Πρότυπα έξυπνων πόλεων και νομικά ζητήματα

16

28/06/2021

Ανθεκτικότητα  Έξυπνης Πόλης

17

05/07/2021

Αστική διαχείριση

18

12/07/2021

Συμμετοχικός σχεδιασμός

19

19/07/2021

Προμήθειες έξυπνης πόλης

20

26/07/2021

Ψηφιακά δίδυμα για έξυπνες πόλεις

21

02/08/2021

Πράσινες Έξυπνες Πόλεις

Τίτλος Eνότητας

Διαχείριση Έργου και Διεργασίας

Περιγραφή Eνότητας

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Διαχείρισης Έργου (www.pmi.org) η διαχείριση του έργου είναι «η εφαρμογή γνώσεων, δεξιοτήτων, εργαλείων και τεχνικών για την υλοποίηση δραστηριοτήτων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του έργου». Ως εκ τούτου, αυτή η ενότητα δεν θα παρουσιάσει μόνο τις γνώσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη της ικανότητας διαχείρισης έργου, αλλά θα παρουσιάσει επίσης τα εργαλεία και τις τεχνικές που απαιτούνται για την επιτυχή διαχείριση του έργου.

Οι περιοχές γνώσης που απαιτούνται από έναν διαχειριστή έργου για την επιτυχή διαχείριση του έργου, είναι: διαχείριση απαιτήσεων έργου, διαχείριση αλλαγών, διαχείριση κόστους, διαχείριση χρόνου, διαχείριση ποιότητας, διαχείριση κινδύνων, διαχείριση επικοινωνίας κ.λπ., θα παρουσιαστούν λεπτομερώς, μαζί με μια σειρά εργαλείων για τη διαχείριση των αντίστοιχων διαδικασιών.

Επιπλέον, θα δοθεί έμφαση σε ευέλικτες προσεγγίσεις για τη διαχείριση έργων λογισμικού και καθώς και στις ιδιαιτερότητες των έργων λογισμικού, καλύπτοντας θέματα όπως τα μοντέλα κύκλου ζωής λογισμικού, η αποτελεσματική εκτίμηση της προσπάθειας και του μεγέθους του λογισμικού, οι μετρήσεις ποιότητας λογισμικού και η διαχείριση της ομάδας. Τέλος, δεδομένου ότι αυτή η ενότητα απευθύνεται σε στελέχη έξυπνων πόλεων, θα πρέπει να γίνει προσπάθεια να δημιουργηθεί η σύνδεση μεταξύ της διαχείρισης του έργου και της στρατηγικής του οργανισμού.

Μαθησιακοί Στόχοι

Οι μαθησιακοί στόχοι αυτής της ενότητας είναι οι ακόλουθοι:

 • να κατανοήσετε βασικές αρχές στη διαχείριση έργων λογισμικού
 • να κατανοήσετε τον στρατηγικό χαρακτήρα της ανάπτυξης έξυπνων πόλεων
 • να κατανοήσετε ότι η διαχείριση της ανάπτυξης έξυπνων πόλεων θα πρέπει να γίνεται ως χαρτοφυλάκιο έργων.
 • τα στελέχη των έξυπνων πόλεων να είναι εξοικειωμένα με τις διάφορες μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση έργων λογισμικού.
 • να μπορούμε να κάνουμε προγραμματισμό έργου, τη διαχείριση του εύρους του έργου, τη διαχείριση κινδύνων, τη διαχείριση της ποιότητας και την εκτίμηση του κόστους έργου χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνικές

Τίτλος Eνότητας

Aνοχή στην ασάφεια

Περιγραφή Eνότητας

Αυτή η ενότητα παρέχει μια επισκόπηση των βασικών θεωρητικών εννοιών της ανοχής στην ασάφεια. Δεδομένου ότι σήμερα το εργασιακό περιβάλλον συνοδεύεται από υψηλά επίπεδα ασάφειας, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε αυτό το πλαίσιο ασάφειας. Έτσι, η ενότητα επικεντρώνεται ειδικά στη διερεύνηση τόσο της φύσης όσο και των επιπτώσεων των διαφορετικών στάσεων απέναντι στην ασάφεια και την ανοχή στην ασάφεια στο εργασιακό περιβάλλον. Στοχεύει επίσης στο να θίξει το μάλλον αμφιλεγόμενο ζήτημα της ανοχής στην ασάφεια στη διαπολιτισμικές σχέσεις.

Μαθησιακοί Στόχοι

 • Ορίσετε την έννοια της ασάφειας.
 • Ορίσετε την έννοια της ανοχής στην ασάφεια.
 • Συζητήσετε για τη διάκριση μεταξύ ασάφειας και ανοχής της ασάφειας.
 • Διερευνήσετε τη φύση και τις συνέπειες της στάσης απέναντι στην ασάφεια και την αβεβαιότητα στην εργασία.
 • Περιγράψετε τις πτυχές της ανοχής της ασάφειας στον εργασιακό χώρο.
 • Περιγράψετε τις σχέσεις μεταξύ της ανοχής στην ασάφεια και της δια­πο­λιτισμικής διαφοράς.

Τίτλος Eνότητας

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Περιγραφή Eνότητας

Αυτή η ενότητα θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν ικανότητες Συναισθηματικής Νοημοσύνης,  διότι είναι εξαιρετικά σημαντικό οι άνθρωποι να γνωρίζουν τα δικά τους συναισθήματα  για να βελτιώσουν την ποιότητα της απόδοσής τους στην εργασία.

Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι μια εγκάρσια ικανότητα που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τομείς και μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση των προσωπικών συναισθημάτων, στην μετατροπή της πρόθεσης σε δράση και στην λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Μαθησιακοί Στόχοι

 • Να βελτιωθούν τα προσόντα των εργαζομένων μέσω της προώθησης μιας σειράς εγκάρσιων ικανοτήτων που προέρχονται από την χρήση της συναισθηματικής νοημοσύνης (Αυτογνωσία, διαχείριση διάθεσης, κινητοποίηση του εαυτού μας, ενσυναίσθηση και διαχείριση σχέσεων)
 • Να αυξηθεί η κινητοποίηση και η ικανοποίηση των εργαζομένων ώστε να είναι ικανοί να διαχειριστούν την εργασία τους με συναισθηματικά έξυπνο τρόπο.
 • Να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής σε όσους εμπλέκονται εντός του πεδίου που θα εφαρμοστούν τα παραπάνω.

Τίτλος Eνότητας

Διαπολιτισμικές ικανότητες

Περιγραφή Eνότητας

Η ενότητα διαπολιτισμικές ικανότητες (Intercultural skills) παρέχει μια επισκόπηση της σημασίας απόκτησης αυτών των ικανοτήτων κατά την εποχή της παγκοσμιοποίησης. Η ενότητα επιχειρεί να καταστήσει κατανοητή στους εκπαιδευόμενους την επιρροή που έχουν οι διάφορες πολιτισμικές κουλτούρες στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης. Επιπλέον, θα αναλυθούν επιπλέον στοιχεία που εμπλέκονται και επηρεάζουν τις επαγγελματικές σχέσεις και την απόδοση.

Στόχος του μαθήματος είναι να γίνουν αντιληπτές βασικές πολιτιστικές έννοιες, πλαίσια και εργαλεία για την κατανόηση και τη διαχείριση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας με επιτυχία.

Μαθησιακοί Στόχοι

 • Στο τέλος αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να:
 • Να αναγνωρίσετε τις πιθανές δυσκολίες που εμπλέκονται στις διεθνείς επιχειρηματικές σχέσεις.
 • Να βελτιώσετε τις διαπολιτισμικές επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Να αντιμετωπίζετε πιθανά εμπόδια στις διαπολιτισμικές επικοινωνίες.
 • Ανακαλύψετε εργαλεία για να διαχειρίζεστε με επιτυχία τις πολιτισμικές διαφορές
 • Να αναπτύσσετε περαιτέρω τις διαπολιτισμικές σας ικανότητες ώστε να γίνετε ένας διαπολιτισμικός ηγέτης.

Τίτλος Eνότητας

Σχεδιαστική σκέψη

Περιγραφή Eνότητας

Το περιβάλλον μας είναι περίπλοκο και μεταβάλλεται συνεχώς. Οι εταιρίες πρέπει να ανταπεξέλθουν στην πρόκληση του παγκόσμιου ανταγωνισμού, παρόλο που πολλές από αυτές συνεχίζουν να χρησιμοποιούν παραδοσιακές μεθόδους και διαδικασίες που δυσκολεύονται να αμφισβητήσουν. Αυτό το μάθημα θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να σκεφτούν και να παρουσιάσουν εναλλακτικούς τρόπους σκέψης και δράσης ώστε να αμφισβητηθεί το τωρινό κατεστημένο των επιχειρήσεων.

Μαθησιακοί Στόχοι

Οι μαθησιακοί στόχοι αυτής της ενότητας είναι οι ακόλουθοι:

 • Να κατανοήσετε την σημασία της σχεδιαστικής σκέψης και την αλλαγή νοοτροπίας.
 • Να αναγνωρίσετε την πρακτική εφαρμογή αυτής της ικανότητας και την επίδρασή της στη δημιουργία αξίας.
 • Να περιγράψετε πως οι αρχές σχεδιασμού μπορούν να ενσωματωθούν σε έναν οργανισμό.
 • Να αναγνωρίσετε τις προσεγγίσεις της σχεδιαστικής σκέψης ως απάντηση στις προκλήσεις που δέχονται οι επιχειρήσεις.
 • Να κατανοήσετε πως οι επιχειρηματικές κουλτούρες υποστηρίζουν ή περιορίζουν την σχεδιαστική σκέψη.
 • Να κατανοήσετε πως η επιχειρησιακή κουλτούρα βοηθά ή στέκεται εμπόδιο στη σχεδιαστική σκέψη και την καινοτομία.

Τίτλος Eνότητας

Λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων

Περιγραφή Eνότητας

Η συγκεκριμένη μαθησιακή ενότητα παρουσιάζει τη διαδικασία Λήψης Αποφάσεων και τις προσεγγίσεις Επίλυσης Προβλημάτων στους εκπαιδευόμενους που θα είναι σε θέση στη συνέχεια να αναγνωρίζουν τα γενικά χαρακτηριστικά και το πεδίο των προβλημάτων Λήψης Αποφάσεων, καθώς και να κατανοούν τις θεμελιώδεις αρχές, μεθόδους και τεχνικές της Θεωρίας Αποφάσεων. Επίσης, η ενότητα εστιάζει στην αβέβαιη φύση των προβλημάτων Λήψης Αποφάσεων, στην προσέγγιση επίλυσης των οποίων δίνεται ιδιαίτερη σημασία. Σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάζονται με συστηματικό τρόπο αναλύσεις διαφόρων προβλημάτων Λήψης Αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας. Για να λάβουμε καλά ενημερωμένες αποφάσεις, υψηλής σημασίας ζητήματα αποτελούν η δυνατότητα απόκτησης κατάλληλων δεδομένων, η δημιουργία της απαραίτητης πληροφόρησης, ο σαφής καθορισμός των εναλλακτικών λύσεων/αποφάσεων, καθώς ο προσδιορισμός των κατάλληλων κριτηρίων λήψης αποφάσεων. Επιπλέον, για την επίλυση προβλημάτων απαιτείται ένα σύνολο δεξιοτήτων που στοχεύουν στον προσδιορισμό των πηγών του προς εξέταση προβλήματος και στη λήψη μιας αποτελεσματικής λύσης ή απόφασης. Σε αυτή τη διαδικασία συμπεριλαμβάνονται στοιχεία ανάλυσης και δημιουργικότητας, έρευνας, επικοινωνίας και ανάπτυξης ομάδων. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται ακόμη η Ανάλυση Δένδρων Αποφάσεων που απεικονίζει γραφικά την προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων Λήψης Αποφάσεων, καθώς και οι θεμελιώδεις αρχές και διάφορες εφαρμογές της τεχνικής του Γραμμικού Προγραμματισμού σε τέτοιου είδους προβλήματα.

Μαθησιακοί Στόχοι

Οι μαθησιακοί στόχοι αυτής της ενότητας είναι οι ακόλουθοι:

 • Να γίνει αντιληπτό το ευρύ πεδίο εφαρμογής και τα χαρακτηριστικά των διαδικασιών Λήψης Αποφάσεων και Επίλυσης Προβλημάτων
 • Να κατανοηθεί η έννοια του μαθηματικού μοντέλου που αναπαριστά κατάλληλα ένα πρόβλημα Λήψης Αποφάσεων και ο τρόπος διαμόρφωσης του μοντέλου για την επίλυση του προβλήματος
 • Να υπάρξει εξοικείωση με τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες μεθόδους και εργαλεία Λήψης Αποφάσεων και Επίλυσης Προβλημάτων (όπως τα Δένδρα Αποφάσεων και οι τεχνικές Γραμμικού Προγραμματισμού)
 • Να αναγνωριστούν η πιθανοκρατική φύση και τα βασικά χαρακτηριστικά των προβλημάτων Λήψης Αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητες
 • Οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να εφαρμόζουν τις έννοιες και τεχνικές που έμαθαν σε πραγματικά προβλήματα Λήψης Αποφάσεων

Τίτλος Eνότητας

Ηγεσία και Διοικητικές ικανότητες

Περιγραφή Eνότητας

Το αντικείμενο της ηγεσίας είναι ιδιαίτερα ευρύ. Αυτή η ενότητα ασχολείται με την εξερεύνηση των διαφορετικών πτυχών της ηγεσίας και του αντίκτυπου αυτών στην οργανωτική απόδοση. Για την κατανόηση των παραπάνω θα παρουσιαστούν οι ηγετικές δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά τους καθώς και οι τύποι των ηγετικών συμπεριφορών. Επιπλέον, θα εξηγηθεί πώς η νέα εποχή της ψηφιοποίησης επηρεάζει την ηγεσία.

Μαθησιακοί Στόχοι

Στο τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • αντιλαμβάνονται τη διαφορά μεταξύ ηγεσίας και διαχείρισης
 • κατανοούν πώς τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας επηρεάζουν την ανάδειξη και την απόδοση των ηγετών
 • γνωρίζουν και να εξηγούν τις επιρροές που έχουν οι ηγέτες στους ανθρώπους.
 • αναγνωρίζουν τα τυπικά χαρακτηριστικά των επιτυχημένων ηγετών
 • περιγράφουν διαφορετικούς τύπους ηγεσίας
 • κατανοούν πώς τα ανώτερα στελέχη μπορούν να επηρεάσουν τις οργανωτικές διαδικασίες και την απόδοση
 • προσδιορίζουν ποιες νέες ικανότητες ηγεσίας απαιτούνται στο νέο περιβάλλον 4.0

Τίτλος Eνότητας

Διαχείριση Γνώσης

Περιγραφή Eνότητας

Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να δείξει στους εκπαιδευόμενους πως θα λάβουν υπόψη τις τελευταίες ιδέες, μεθόδους, εργαλεία και στρατηγικές διαχείρισης γνώσης (ΓΔ), ώστε να αντιμετωπίσουν την πολυπλοκότητα της οργάνωσης και της διαχείρισης της γνώσης. Αυτή η ενότητα συζητά τα τρέχοντα προβλήματα στη διαχείριση πληροφοριών, το πνευματικό κεφάλαιο και τα επιπλέον άυλα περιουσιακά στοιχεία μέσω της διερεύνησης και της ερμηνείας των θεμελιωδών αρχών της ανάλυσης πληροφοριών, της συλλογής, της ταξινόμησης, της διαχείρισης, της αποθήκευσης, της ανάκτησης, της μετακίνησης, της διάδοσης και της προστασίας.

Μαθησιακοί Στόχοι

Στο τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ γνώσης, δεδομένων και πληροφοριών
 • γνωρίζουν τι είναι η ΓΔ
 • εξοικειωθούν με την ΓΔ σε οργανισμούς
 • εξοικειωθούν με τα μοντέλα ΓΔ
 • εξοικειωθούν με τα εργαλεία και τις εφαρμογές της ΓΔ

Τίτλος Eνότητας

Προχωρημένες Δεξιότητες Παρουσίασης

Περιγραφή Eνότητας

Η ενότητα Προχωρημένες Δεξιότητες Παρουσίασης θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε και να παραδώσετε δυναμικές παρουσιάσεις με αυξημένη επιρροή και αντίκτυπο στους εμπλεκόμενους. Από την μείωση της νευρικότητας έως την καλύτερη απόδοση του μηνύματός σας, το σημαντικότερο για να κερδίσετε το ακροατήριο είναι να αποκτήσετε δεξιότητες δημόσιας ομιλίας. Αυτό το μάθημα θα ενισχύσει τις δεξιότητές και την αυτοπεποίθησή σας παρέχοντας τεχνικές για τη δομή των παρουσιάσεων, προκειμένου να παραδώσετε αποτελεσματικά τα μηνύματα στο ακροατήριο σας.

Είτε παρουσιάζετε τακτικά είτε περιστασιακά, το μάθημα έχει σχεδιαστεί για όσους θέλουν να βελτιώσουν την ικανότητά τους να σχεδιάζουν και να προσφέρουν μια δυναμική παρουσίαση.

Μαθησιακοί Στόχοι

Οι μαθησιακοί στόχοι αυτής της ενότητας είναι οι ακόλουθοι:

 • Να μάθετε πώς να αναγνωρίσετε τι θέλει να ακούσει το κοινό και πώς θα διαμορφώσει την παρουσίαση ανάλογα
 • Να είστε σε θέση να διατηρήσετε την αυτοπεποίθηση σας και να διαχειριστείτε την νευρικότητα
 • Να είστε σε θέση να προετοιμάσετε, να εξασκήσετε και να παραδώσετε επιτυχημένες παρουσιάσεις που εκπληρώνουν τους στόχους τους
 • Να καταλάβετε πώς να διατηρήσετε την προσοχή του κοινού καθ ‘όλη τη διάρκεια της παρουσίασης
 • Να κατανοήσετε τους χρυσούς κανόνες και τις ακατάλληλες τεχνικές των παρουσιάσεων
 • Να μάθετε τις δημοφιλείς τεχνικές αφήγησης και προώθησης
 • Να μάθετε πως χρησιμοποιείται η επαυξημένη πραγματικότητα στις παρουσιάσεις

Τίτλος Eνότητας

Κύκλοι ζωής ανάπτυξης λογισμικού και ευέλικτες μέθοδοι

Περιγραφή Eνότητας

Οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν τις βασικές έννοιες του κύκλου ζωής ανάπτυξης λογισμικού (SDLC) και τη σημασία τους για την ανάπτυξη έργων πληροφορικής. Ένα SDLC αποτελείται από μια σειρά σχετικών δραστηριοτήτων που συνδυάζονται σε φάσεις, οι οποίες αποτελούν τα «στάδια ζωής» ενός πληροφοριακού συστήματος.

Ένας SDLC παρέχει στους διαχειριστές έργου τον κατάλληλο έλεγχο και καθοδήγηση για τα έργα ανάπτυξης λογισμικού σε εξέλιξη. Ο πρωταρχικός στόχος ενός SDLC είναι να διασφαλιστεί ότι παραδίδονται υψηλής ποιότητας πληροφοριακά συστήματα στους τελικούς χρήστες και πως η παραγωγικότητα του προσωπικού ανάπτυξης μεγιστοποιείται. Ένα SDLC μπορεί να περιγραφεί μέσω ενός μοντέλου SDLC για να διευκολύνει περισσότερο την κατανόηση των φάσεων SDLC.

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν τις έννοιες ορισμένων παραδοσιακών SDLC μοντέλων (Waterfall, Prototyping / Iterative, Incremental, Spiral, V-Model). Θα αναλυθούν τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα και οι περιπτώσεις εφαρμογής κάθε μοντέλου.

Στη συνέχεια, οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν περισσότερα σύγχρονα και πιο ευέλικτα μοντέλα SDLC, όπως το μοντέλο Agile, ένα SDLC που συνδυάζει επαναληπτική και σταδιακή ανάπτυξη. Θα συζητηθούν οι διαφορές μεταξύ του ευέλικτου μοντέλου και των παραδοσιακών μοντέλων SDLC (π.χ. Waterfall).

Μαθησιακοί Στόχοι

Στο τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • περιγράφουν το SDLC τις φάσεις SDLC.
 • γνωρίζουν τα παραδοσιακά μοντέλα SDLC (Waterfall, Prototyping / Iterative, Incremental, Spiral, V-Model) και προσδιορίζουν τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα κάθε μοντέλου
 • εξηγούν τι είναι “agile” SDLC και πώς συγκρίνεται με τις παραδοσιακές προσεγγίσεις SDLC (π.χ. Waterfall).

Τίτλος Eνότητας

Ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων (IT security)

Περιγραφή Eνότητας

Η ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων είναι μια πολύπλοκη και πολυδιάστατη πρόκληση. Το είδος των απειλών αλλάζει και εξελίσσεται συνεχώς. Οι σύγχρονες κοινωνίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την υποδομή πληροφορικής, ιδίως στο πλαίσιο των έξυπνων πόλεων. Τα δομικά στοιχεία των έξυπνων πόλεων είναι συσκευές IoT, οι οποίες στην ουσία είναι πάντα συνδεδεμένοι ως μικρο υπολογιστές. Παρά τις νέες καινοτόμες υπηρεσίες που διατίθενται, τα περισσότερα από αυτά τα συστήματα είναι ευάλωτα σε όλα τα είδη κυβερνοεπιθέσεων.

Αυτή η ενότητα παρέχει μια επισκόπηση της ασφάλειας υπολογιστικών συστημάτων και τονίζει την ανάγκη της σε συστήματα πληροφοριών και επικοινωνιών με έμφαση στις συσκευές IoT και στις έξυπνες πόλεις. Ο σκοπός της ενότητας είναι να παρέχει γνώση των κινδύνων ασφαλείας των συστημάτων πληροφοριών καθώς και των διαθέσιμων μηχανισμών και τεχνολογιών για την προστασία τους. Ο στόχος είναι να εκπαιδεύσει τους μαθητές στον εντοπισμό τρωτών σημείων, στην ανάπτυξη πολιτικών ασφαλείας και στην εφαρμογή μέτρων προστασίας.

Μαθησιακοί Στόχοι

 • Κατανόηση των θεμελιωδών εννοιών στην IT security
 • Αναγνώριση τρωτών σημείων και απειλών λογισμικού και δικτύου. Διενέργεια αξιολόγησης εκτίμησης κινδύνου σε ένα Πληροφοριακό Σύστημα και προτεινόμενη μεθοδολογία για τον μετριασμό των πιθανών επιθέσεων
 • Αξιολόγηση της χρηστικότητα μιας λύσης
 • Αξιολόγηση των κύριων κρυπτογραφικών αλγορίθμων και συνδυασμός αυτών σε ένα ασφαλές περιβάλλον ανάπτυξης
 • Ανάπτυξη πολιτικής ασφαλείας για IoT οικοσυστήματα

Τίτλος Eνότητας

Εισαγωγή στην Tεχνητή Nοημοσύνη

Περιγραφή Eνότητας

Σε αυτή την ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα κατανοήσουν  τι είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), τις εφαρμογές της, περιπτώσεις χρήσης και πως αυτή άλλαξε τις ζωές μας.

Έννοιες που περιλαμβάνονται στην τεχνητή νοημοσύνη θα εξεταστούν όπως machine learning, deep learning, and neural networks.

Οι εκπαιδευόμενοι επίσης θα ασχοληθούν και με προβληματισμούς που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη όπως ηθικές αξίες, προκαταλήψεις, θέσεις εργασίας και τις επιπτώσεις στην κοινωνία.

Δεν απαιτούνται προαπαιτούμενος γνώσεις  προγραμματισμού ή επιστήμης των υπολογιστών για αυτή την ενότητα, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρει βασικές γνώσης για το αντικείμενο είτε ο εκπαιδευόμενος έχει τεχνικό υπόβαθρο ή όχι.

Μαθησιακοί Στόχοι

 • Να εξοικειωθείτε με τις βασικές αρχές της AI
 • Να κατανοήσετε τους βασικούς κανόνες μεταξύ AI και επίλυσης προβλημάτων
 • Να κατανοήσετε τη συμβολή της AI σε πραγματικές καταστάσεις
 • Να κατανοήσετε τα πιο δημοφιλή μοντέλα μηχανικής μάθησης
 • Να γίνουν αντιληπτές οι δυνατότητες, οι περιορισμοί και οι επιπτώσεις των συστημάτων AI

Τίτλος Eνότητας

Εισαγωγή στο ITIL

Περιγραφή Eνότητας

Αυτή η ενότητα αποτελεί εισαγωγή στις βέλτιστες πρακτικές του ITIL για τη διαχείριση υπηρεσιών IT.

Μαθησιακοί Στόχοι

 • Κατανόηση του ITIL
 • Καθορισμός ρόλων στο IT Service Management
 • Παρουσίαση κύκλους ζωής υπηρεσιών ITIL
 • Επεξήγηση βέλτιστων πρακτικών ITIL

Τίτλος Eνότητας

Βιωσιμότητα έξυπνης πόλης

Περιγραφή Eνότητας

Αυτή η ενότητα διερευνά πως το θέμα της βιωσιμότητας εφαρμόζεται στις έξυπνες πόλεις. Η βιωσιμότητα ορίζεται ως η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες στο παρόν χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών στο να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες.

Μαθησιακοί Στόχοι

 • Κατανόηση της ισότητας και της διαφορετικότητας, της ένταξης και της κοινωνικής συνοχής
 • Ανάπτυξη εμπιστοσύνης και ενότητας
 • Υπεύθυνοι πολίτες
 • Κατανόηση και εξάσκηση της ομαδικής λήψης αποφάσεων
 • Ικανότητα αντίληψης της «μεγάλης εικόνας»
 • Δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη
 • Κατανόηση των οικολογικών και κυκλικών οικονομικών προσεγγίσεων

Τίτλος Eνότητας

Πρότυπα έξυπνων πόλεων και νομικά ζητήματα

Περιγραφή Eνότητας

Η τυποποίηση είναι η διαδικασία της «τεχνολογικής σύγκλισης»,  καθώς και της αποσαφήνισης της καινοτομίας. Ορίζεται ως «η συνεπής χρήση μεθοδολογιών, διαδικασιών, εργαλείων και τεχνικών που καθορίζονται πάνω από το επίπεδο των επιμέρους έργων». Η έξυπνη πόλη (SC) είναι ένα αναδυόμενο θέμα, το οποίο εξελίχθηκε από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Σχεδόν όλοι οι φορείς τυποποίησης αναπτύσσουν πρότυπα για SC. Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι διπλός: θα περιγράψει τη διαδικασία τυποποίησης σε μια SC μαζί με προδιαγραφές και οδηγίες για την ανάπτυξη μιας SC που εισάγονται σε διεθνές, υπερεθνικό και εθνικό επίπεδο. Δεδομένου ότι η τυποποίηση εισάγει κανόνες για την ανάπτυξη της SC, θα παρουσιασθούν υπάρχοντες κανόνες / νομοθεσίες που προέρχονται από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.

Μαθησιακοί Στόχοι

 • Κατανόηση των βασικών αρχών για την τυποποίηση της έξυπνης πόλης.
 • Εξοικείωση με τα υπάρχοντα πρότυπα, προδιαγραφές και τεχνικές SC και με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανόνες.
 • Σύγκριση ανταγωνιστικών προτύπων SC.
 • Ικανότητα χρήσης προτύπων για την ανάπτυξη SC και ευθυγράμμισης με τους νόμους της SC.

Τίτλος Eνότητας

Ανθεκτικότητα  Έξυπνης Πόλης

Περιγραφή Eνότητας

Αυτή η ενότητα εξετάζει το θέμα της ανθεκτικότητας και των εργαλείων που προετοιμάζουν τις έξυπνες πόλεις ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν σε κρίσεις και αλλαγές. Επίσης, παρουσιάζει πως ο σχεδιασμός της ανθεκτικότητας μιας πόλης επιτρέπει εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που μπορεί να προκύψουν από αρνητικά γεγονότα.

Μαθησιακοί Στόχοι

Στο τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Προσδιορίζουν τους δείκτες που μπορούν να καθορίσουν το βαθμό ανθεκτικότητας μιας πόλης.
 • Αναπτύσσουν σχέδιο παρακολούθησης για αυτούς τους δείκτες.
 • Καθορίζουν ένα πλάνο για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας μιας πόλης.

Τίτλος Eνότητας

Αστική διαχείριση

Περιγραφή Eνότητας

Η ενότητα Urban Management παρέχει μια επισκόπηση των βασικών γνώσεων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση έξυπνων πόλεων, που χαρακτηρίζονται από ταχεία αστικοποίηση, προκαλώντας την ανάγκη αντιμετώπισης της αυξημένης αυτής πολυπλοκότητας. Επιπλέον, δίνονται οι συνέπειες της Μητροπολεοποίησης για τη σχέση πόλης-περιφέρειας και συστάσεις για μια ισορροπημένη προοπτική στο πλαίσιο αυτό.

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει εξελίξεις, πλαίσια και εργαλεία για την κατανόηση και διαχείριση του σύνθετου οικοσυστήματος μιας έξυπνης πόλης.

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση της ενότητας, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:

 • Σκεφτεί και να κατανοήσει τις διαφορετικές προοπτικές στην αστική διαχείριση
 • Αναγνωρίσει την αναγκαιότητα ενσωμάτωσης διεπιστημονικών εννοιών και ικανοτήτων για τον συντονισμό και την καθοδήγηση των διαφορετικών ενδιαφερόμενων στο οικοσύστημα της έξυπνης πόλης
 • Κατανόηση και χρήση των δεδομένων και της τεχνολογίας ως κινητήριες δυνάμεις για την αστική διαχείριση.
 • Κατανόηση των επιπτώσεων της αστικοποίησης στις περιοχές και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη δημιουργία αμοιβαίας υποστηρικτικής συνύπαρξης.

Τίτλος Eνότητας

Συμμετοχικός σχεδιασμός (Citizen Driven / Orientation)

Περιγραφή Eνότητας

Αυτή η ενότητα θα διευκολύνει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν πώς να ενισχύσουν τη συνεργασία και την επικοινωνία με τους πολίτες στις έξυπνες πόλεις. Παρουσιάζει στρατηγικές και τεχνικές για την προσέλκυση πολιτών, πώς να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν στρατηγικές επικοινωνίας μαζί τους, και πώς να εγκαθιστούν και να λειτουργούν πληροφοριακά συστήματα που καταγράφουν τη συμπεριφορά και την ικανοποίηση των πολιτών. Τέλος, θα αναλυθούν οι έννοιες των Communities of Practice και Communities of Interest.

Μαθησιακοί Στόχοι

Στο τέλος αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να:

 • Προσδιορίστε την εμπλοκή των πολιτών και να περιγράψτε τις κύριες στρατηγικές και τεχνικές για να προσελκύσετε πολίτες έξυπνων πόλεων
 • Αναπτύξετε και εφαρμόσετε στρατηγικές επικοινωνίας με πολίτες έξυπνων πόλεων
 • Περιγράψετε τις αρχές της Organizational Citizenship Behavior και να εντοπίσετε παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά και την ικανοποίηση των κατοίκων έξυπνων πόλεων
 • Δημιουργήστε και διαχειριστείτε communities of practice

Τίτλος Eνότητας

Προμήθειες έξυπνων πόλεων

Περιγραφή Eνότητας

Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες γνώσεις που καλύπτουν θεωρητικές πτυχές, σύγχρονες μεθόδους και καλές πρακτικές στο θέμα των Προμηθειών, χρησιμοποιώντας καθιερωμένα μοντέλα (π.χ. ITIL) και οδηγίες της ΕΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς. Συζητούνται επίσης τάσεις όπως οι πράσινες / βιώσιμες συμβάσεις και θέματα όπως οι προμήθειες ΤΠΕ και οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Μαθησιακοί Στόχοι

Βασικοί μαθησιακοί στόχοι είναι να εξοικειωθούν οι επαγγελματίες της έξυπνης πόλης που συμμετέχουν σε δραστηριότητες προμηθειών με τα ακόλουθα:

 • Διαφορές μεταξύ των όρων «αγορά» και «προμήθεια»
 • Οι αρχές και ο κύκλος των προμηθειών
 • Λήψη απόφασης μεταξύ των επιλογών «φτιάχνω, μισθώνω ή προμηθεύομαι»
 • Οι διαθέσιμες διαδικασίες προμήθειας
 • Καθορισμός των απαιτήσεων μιας σύμβασης
 • Καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης για πιθανούς προσφέροντες
 • Διαθέσιμες μέθοδοι ανάθεσης συμβάσεων
 • Η βασική δομή μιας σύμβασης
 • Δημιουργία δραστηριοτήτων διαχείρισης συμβάσεων
 • Αξιολόγηση απόδοσης συμβολαίου
 • Θέματα προμηθειών πράσινων και ΤΠΕ
 • Καλές πρακτικές στις προμήθειες ΤΠΕ
 • Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Τίτλος Eνότητας

Ψηφιακά δίδυμα για έξυπνες πόλεις

Περιγραφή Eνότητας

Οι τεχνολογίες Digital Twin (DT) θεωρούνται βασικές τεχνολογίες που μας επιτρέπουν να κατασκευάσουμε ένα εικονικό αντίγραφο του πραγματικού μας συστήματος και ως εκ τούτου να παρέχουμε μια πλατφόρμα για την αναθεώρηση των δραστηριοτήτων της πόλης, τη δοκιμή των αλληλεπιδράσεων και των αποτελεσμάτων εναλλακτικών αποφάσεων εντός του πραγματικού συστήματος.

Συνήθως, χρησιμοποιούνται τεχνολογίες DT, κάθε φορά που ένα σύστημα είναι πολύπλοκο, δυναμικό και η λειτουργία του θεωρείται κρίσιμη. Οι έξυπνες πόλεις μπορούν εύκολα να χαρακτηριστούν ως ένα πολύπλοκο σύστημα, όπου οι αλλαγές συμβαίνουν σε καθημερινή βάση και η λειτουργία τους θεωρείται κρίσιμη για τους πολίτες. Επιπλέον, οι επιδόσεις των έξυπνων πόλεων αποτελούν σημαντικό παράγοντα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και βασίζεται, σε πολλές περιπτώσεις, στην αλληλεπίδραση διαφορετικών υποσυστημάτων.

Οι έξυπνες πόλεις ως ένα πολύπλοκο σύστημα, ως συλλογή συστημάτων αλληλεπίδρασης, συστημάτων μεταφορών, συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, εκπαιδευτικών συστημάτων, συστημάτων διοίκησης κ.λπ., δημιουργούν προκλήσεις που πρέπει να επιλυθούν σε ένα δοκιμαστικό περιβάλλον, λόγω της στοχαστικής φύσης του.

Ως εκ τούτου, η εφαρμογή τεχνολογιών DT είναι αναγκαία και σημαντική, στο πλαίσιο μιας έξυπνης πόλης, δεδομένου ότι θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο διαχείρισης για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της λειτουργίας των έξυπνων πόλεων, αλλά και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου των συστημάτων και τη βελτίωση της χάραξης πολιτικής και της λήψης αποφάσεων εν γένει.

Μαθησιακοί Στόχοι

Οι μαθησιακοί στόχοι αυτής της ενότητας είναι οι ακόλουθοι:

 • Κατανόηση των βασικών αρχών και εννοιών των ψηφιακών δίδυμων
 • Κατανόηση πώς μπορεί να εισαχθεί ένα ψηφιακό δίδυμο σε μια έξυπνη πόλη
 • Να κατανοήσουν τις βασικές αρχές και έννοιες της μοντελοποίησης ενός ψηφιακού δίδυμου.

Το πρόγραμμα εξειδίκευσης αναπτύχθηκε και οργανώθηκε από ειδικούς του έργου Erasmus + Sector Skills Alliance με τίτλο DevOps Competencies for Smart Cities MOOC (αριθμός έργου 601015-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA2-SSA). Στόχος του έργου είναι η επαγγελματική ανάπτυξη μέσω κατάλληλης εκπαίδευσης του προσωπικού που εργάζεται ή θα εργαστεί σε δήμους, οι οποίοι σταδιακά μετατρέπονται σε Έξυπνες Πόλεις. Αυτό θα επιτευχθεί με την αναβάθμισή τους με νέες δεξιότητες πληροφορικής και γνώσεις που απαιτούνται για έξυπνη διαχείριση πόλεων, όπως η μεθοδολογία DevOps