Τα μαθήματα του προγράμματος εξειδίκευσης του Ειδικού ψηφιακών συστημάτων Έξυπνης Πόλης (Smart City IT Officer) θα σας βοηθήσουν να αποκτήσετε το αιτούμενο σύνολο δεξιοτήτων που χαρακτηρίζεται απαραίτητο, ώστε με επιτυχία να συμβάλετε στις διαδικασίες ψηφιακού μετασχηματισμού των  έξυπνων πόλεων και να γνωρίσετε τις τάσεις και τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα, για την παροχή υψηλής ποιότητας λύσεων και υπηρεσιών πληροφορικής που αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες και τα οράματα των πολιτών και των διαφόρων φορέων.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Γλώσσα μαθημάτων: Ελληνική
Οι εκπαιδευόμενοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα, θα λάβουν πιστοποιητικό σύμφωνα με τα πρότυπα ECVET και EQF.

Ο SC IT officer είναι ένας Εξειδικευμένος Σύμβουλος Πληροφορικής που:

Εκτός από τις τεχνικές δεξιότητες και την εμπειρία, ο SC IT officer θα πρέπει να διαθέτει εγκάρσιες δεξιότητες όπως ομαδική εργασία, κοινωνικές δεξιότητες, ικανότητα μάθησης κ.λπ.

Σχετικά με το Μάθημα Εξειδίκευσης

Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό για επαγγελματίες και φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Δήμου και των Έξυπνων Πόλεων από Κύπρο, Γερμανία, Ελλάδα και Ιταλία. Στη διαδικασία επιλογής θα δοθεί προτεραιότητα σε όσους έχουν ολοκληρώσει το DevOps Competences for Smart Cities MOOC.

Η προηγούμενη εμπειρία και δεξιότητες των αιτούντων θα εξεταστούν και θα αξιολογηθούν ακολουθώντας τη διαδικασία αξιολόγησης που περιγράφεται εδώ (here). Αυτό θα επιτρέψει στους εκπαιδευόμενους να εξατομικεύσουν τη μαθησιακή τους πορεία και να αξιοποιήσουν τις υπάρχουσες ικανότητες και γνώσεις.

 

Το πρόγραμμα εξειδίκευσης συνδυάζει τη μικτή μάθηση[1] (17 εβδομάδες) και την εκμάθηση που βασίζεται στην εργασία (10 εβδομάδες).

Μικτή Μάθηση: 22 Φεβρουαρίου 2021 – 30 Ιουλίου 2021

Εκμάθηση που βασίζεται στην Εργασία: μεταξύ Ιουνίου και Οκτωβρίου 2021

Το πρόγραμμα σπουδών είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του EQF και του ECVET, κατά συνέπεια τα συμπεριλαμβανόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και οι ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων επιτρέπουν τη διαφάνεια, τη συγκρισιμότητα και την επικύρωση για την ενίσχυση της αναβάθμισης και της κινητικότητας των επαγγελματιών.

Όλοι οι εκπαιδευόμενοι που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα θα λάβουν πιστοποίηση.

Οι εκπαιδευόμενοι θα συμμετάσχουν στις Διαδικτυακές Συνεδρίες Επικοινωνίας (36 ώρες) και στη Self-paced Μελέτη και Αξιολόγηση (216 ώρες).

Οι διαδικτυακές συνεδρίες επικοινωνίας θα αποτελούνται από μια αρχική συνάντηση μιας ώρας, όπου ο εκπαιδευτής θα παρουσιάσει το εκπαιδευτικό υλικό και θα δώσει πληροφορίες σχετικά με την πρακτική ανάθεση που πρέπει να ολοκληρωθεί από τους εκπαιδευόμενους και μία συνάντηση μιας ώρας στο τέλος του μαθήματος για ομαδική αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Η διαδικτυακή self-paced μελέτη και αξιολόγηση θα εκτελεστεί στην πλατφόρμα εκπαίδευσης Moodle και θα διασφαλίσει ότι θα έχετε εύκολη πρόσβαση σε διαλέξεις και εργασίες, διαχειρίσιμο πρόγραμμα εκμάθησης, τακτικές διαδικτυακές εκπαιδευτικές συνεδρίες με τον εκπαιδευτή σας και πρόσβαση σε ένα αποθετήριο διαδικτυακού ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού( ηχητικό- οπτικό υλικό, μελέτες περιπτώσεων, άρθρα, λίστες ανάγνωσης κ.λπ.)

Η αξιολόγηση θα γίνει μέσω πρακτικών εργασιών που θα παραδοθούν για κάθε ενότητα, προωθώντας την αξιολόγηση μεταξύ εκπαιδευομένων, ομαδικές εργασίες και αξιολόγηση από ειδικούς/εκπαιδευτές.

Η εκμάθηση που βασίζεται στην εργασία (WBL) θα διαρκέσει 10 εβδομάδες (μεταξύ Ιουνίου και Οκτωβρίου) σε σύνολο 200 ωρών εργασίας σε πραγματικό μαθησιακό περιβάλλον και 5 ώρες αξιολόγησης. Επιπρόσθετα, θα πραγματοποιούνται σύντομες συναντήσεις διάρκειας 1 ώρας πρόσωπο με πρόσωπο[1] μεταξύ των εκπαιδευομένων / μαθητευομένων και των εκπαιδευτών κάθε δύο εβδομάδες. Οι συνεργαζόμενοι οργανισμοί DevOps και οι εκπαιδευόμενοι που παρέχουν WBL θα υπογράψουν μια συμφωνία WBL που ακολουθεί τα πρότυπα και τους κανόνες του ECVET.

Εάν οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται σε δημόσια ιδρύματα που σχετίζονται με το πεδίο του μαθήματος ή Δήμους, η μάθηση με βάση την εργασία μπορεί να υλοποιηθεί στο χώρο εργασίας.

Η WBL θα προσφέρει στους εκπαιδευόμενους μια σημαντική εμπειρία, όπου θα μπορούν να μάθουν από πρώτο χέρι, εφαρμόζοντας τις γνώσεις και την εμπειρία τους σε ένα ρεαλιστικό περιβάλλον. Οι, μαθησιακοί στόχοι και συναφείς εργασίες, οι μηχανισμοί αναφοράς και ανατροφοδότησης θα τεθούν από τον εργοδότη και τον εκπαιδευτή σας, σε συνάρτηση με τις συγκεκριμένες δραστηριότητες που θα σας ανατεθούν στο χώρο εργασίας σας, ενώ θα υπάρχει καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης υποστήριξη καθοδήγησης.

[1] Οι προσωπικές συναντήσεις θα οργανώνονται ως Διαδικτυακές Συνεδρίες Επικοινωνίας λόγω των περιορισμών COVID-19.
[2] Ανάλογα με την κατάσταση με το COVID-19, αυτό μπορεί να εφαρμοστεί ως διαδικτυακή συνάντηση

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Smart City IT Officer

Week

Έναρξη

Μάθημα

1

22/02/2021

Διαχείριση Έργου και Διεργασίας

2

01/03/2021

Διαχείριση αποθετηρίου

3

08/03/2021

Συνεχής ενσωμάτωση

4

15/03/2021

Διαπολιτισμικές ικανότητες

5

22/03/2021

Σχεδιαστική σκέψη

6

29/03/2021 (Greece and Cyprus) 29/03/2021 (Italy and Germany)

Διαμόρφωση παραμέτρων

7

05/04/2021 (Greece and Cyprus) 12/04/2021 (Italy and Germany)

Χρήση εργαλείων κατασκευής, ανάπτυξης και παρακολούθησης

8

12/04/2021 (Greece and Cyprus) 19/04/2021 (Italy and Germany)

Εργαλεία ανάλυσης κώδικα και συνεχούς ελέγχου

9

10/05/2021

IT Διασφάλιση ποιότητας

10

17/05/2021

Ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων

11

24/05/2021

Εισαγωγή στην Tεχνητή Nοημοσύνη

12

31/05/2021

Εισαγωγή στο ITIL

13

07/06/2021

Έξυπνες υπηρεσίες και διαδικασίες λειτουργίας

14

28/06/2021

Ανθεκτικότητα  Έξυπνης Πόλης

15

12/07/2021

Συμμετοχικός σχεδιασμός

16

26/07/2021

Ψηφιακά δίδυμα για έξυπνες πόλεις

17

02/08/2021

Πράσινες Έξυπνες Πόλεις

Τίτλος Eνότητας

Διαχείριση Έργου και Διεργασίας

Περιγραφή Eνότητας

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Διαχείρισης Έργου (www.pmi.org) η διαχείριση του έργου είναι «η εφαρμογή γνώσεων, δεξιοτήτων, εργαλείων και τεχνικών για την υλοποίηση δραστηριοτήτων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του έργου». Ως εκ τούτου, αυτή η ενότητα δεν θα παρουσιάσει μόνο τις γνώσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη της ικανότητας διαχείρισης έργου, αλλά θα παρουσιάσει επίσης τα εργαλεία και τις τεχνικές που απαιτούνται για την επιτυχή διαχείριση του έργου.

Οι περιοχές γνώσης που απαιτούνται από έναν διαχειριστή έργου για την επιτυχή διαχείριση του έργου, είναι: διαχείριση απαιτήσεων έργου, διαχείριση αλλαγών, διαχείριση κόστους, διαχείριση χρόνου, διαχείριση ποιότητας, διαχείριση κινδύνων, διαχείριση επικοινωνίας κ.λπ., θα παρουσιαστούν λεπτομερώς, μαζί με μια σειρά εργαλείων για τη διαχείριση των αντίστοιχων διαδικασιών.

Επιπλέον, θα δοθεί έμφαση σε ευέλικτες προσεγγίσεις για τη διαχείριση έργων λογισμικού και καθώς και στις ιδιαιτερότητες των έργων λογισμικού, καλύπτοντας θέματα όπως τα μοντέλα κύκλου ζωής λογισμικού, η αποτελεσματική εκτίμηση της προσπάθειας και του μεγέθους του λογισμικού, οι μετρήσεις ποιότητας λογισμικού και η διαχείριση της ομάδας. Τέλος, δεδομένου ότι αυτή η ενότητα απευθύνεται σε στελέχη έξυπνων πόλεων, θα πρέπει να γίνει προσπάθεια να δημιουργηθεί η σύνδεση μεταξύ της διαχείρισης του έργου και της στρατηγικής του οργανισμού.

Μαθησιακοί Στόχοι

Οι μαθησιακοί στόχοι αυτής της ενότητας είναι οι ακόλουθοι:

 • να κατανοήσετε βασικές αρχές στη διαχείριση έργων λογισμικού
 • να κατανοήσετε τον στρατηγικό χαρακτήρα της ανάπτυξης έξυπνων πόλεων
 • να κατανοήσετε ότι η διαχείριση της ανάπτυξης έξυπνων πόλεων θα πρέπει να γίνεται ως χαρτοφυλάκιο έργων.
 • τα στελέχη των έξυπνων πόλεων να είναι εξοικειωμένα με τις διάφορες μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση έργων λογισμικού.
 • να μπορούμε να κάνουμε προγραμματισμό έργου, τη διαχείριση του εύρους του έργου, τη διαχείριση κινδύνων, τη διαχείριση της ποιότητας και την εκτίμηση του κόστους έργου χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνικές

Τίτλος Eνότητας

Διαχείριση αποθετηρίου

Περιγραφή Eνότητας

Σε αυτή την ενότητα οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν  τη θεωρία, τις βέλτιστες πρακτικές και την πρακτική εφαρμογή, προκειμένου να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές και την ορολογία που σχετίζονται με τα συστήματα διαχείρισης αποθετηρίου.

Μαθησιακοί Στόχοι

 • Αναγνώριση των κύριων μερών και των βασικών λειτουργιών ενός διαχειριστή αποθετηρίου
 • Εξοικείωση με τα στοιχεία, τη μορφή και τα χαρακτηριστικά που υποστηρίζονται από έναν διαχειριστή αποθετηρίου
 • Αναγνώριση των διαφορετικών τύπων αποθετηρίων
 • Δημιουργία μιας λίστας ελέγχου οργάνωσης αποθετηρίου

Τίτλος Eνότητας

Συνεχής ενσωμάτωση

Περιγραφή Eνότητας

Η Συνεχής Ενσωμάτωση είναι μια μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού, κατά την οποία διενεργούμε συχνή συγχώνευση του κώδικα (merging) από κάθε μέλος μιας ομάδας λογισμικού, σε ένα κεντρικό κλαδί (branch) του έργου λογισμικού όπου διενεργούνται αυτόματοι έλεγχοι. Πιο συγκεκριμένα, στη συνεχή ενσωμάτωση οποτεδήποτε γίνει μια αποστολή (commit), το λογισμικό ελέγχεται εάν οδηγεί σε ένα επιτυχημένο build και η εφαρμογή ενημερώνει αυτόματα το τελικό περιβάλλον. Σε ένα μεγάλο έργο με πολλούς προγραμματιστές, αποστολές (commit) γίνονται πολλές φορές καθημερινά. Με κάθε αποστολή ο κώδικας ελέγχεται και γίνεται build. Εάν o έλεγχος είναι επιτυχής, το build ελέγχεται για demployment. Εάν το demployment επιτύχει, ο κώδικας διοχετεύεται στην παραγωγή. Αυτή η διαδικασία του commit, build, test, και deploy είναι μια συνεχής διαδικασία και επομένως από εκεί προκύπτει το όνομα της Συνεχούς Ενσωμάτωσης/ deployment.)

Μια Continuous Integration Pipeline είναι ένας μηχανισμός που αποτελείται από ένα σύνολο εργαλείων που έχουν σχεδιαστεί για να φιλοξενούν, να επιβλέπουν, να μεταγλωττίζουν και να ελέγχουν τον κώδικα ή αλλαγές στον κώδικα.

Σε αυτή την ενότητα θα περιγραφεί η διαδικασία της συνεχούς ενσωμάτωσης, τα μέσα που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας και τα οφέλη για τις επιχειρήσεις μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων.

Επιπλέον, θα δοθεί έμφαση στο Jenkins, τον ανοιχτού κώδικα εξυπηρετητή συνεχούς ενσωμάτωσης, που έχει τη δυνατότητα ενορχήστρωσης μια σειράς ενεργειών που βοηθούν στην επίτευξη της διαδικασίας συνεχούς ενσωμάτωσης με αυτοματοποιημένο τρόπο.

Μαθησιακοί Στόχοι

Οι μαθησιακοί στόχοι αυτής της ενότητας είναι οι ακόλουθοι:

 • Να κατανοήσετε τη σημασία και τις βασικές αρχές της συνεχούς ενσωμάτωσης
 • Την εξοικείωση με την continuous integration pipeline.
 • Την αναγνώριση των εργαλείων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας της συνεχούς ενσωμάτωσης.
 • Να είστε σε θέση να περιγράψετε πως υλοποιείται η διαδικασίας συνεχούς ενσωμάτωσης μέσω του Jenkins

Τίτλος Eνότητας

Διαπολιτισμικές ικανότητες

Περιγραφή Eνότητας

Η ενότητα διαπολιτισμικές ικανότητες (Intercultural skills) παρέχει μια επισκόπηση της σημασίας απόκτησης αυτών των ικανοτήτων κατά την εποχή της παγκοσμιοποίησης. Η ενότητα επιχειρεί να καταστήσει κατανοητή στους εκπαιδευόμενους την επιρροή που έχουν οι διάφορες πολιτισμικές κουλτούρες στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης. Επιπλέον, θα αναλυθούν επιπλέον στοιχεία που εμπλέκονται και επηρεάζουν τις επαγγελματικές σχέσεις και την απόδοση.

Στόχος του μαθήματος είναι να γίνουν αντιληπτές βασικές πολιτιστικές έννοιες, πλαίσια και εργαλεία για την κατανόηση και τη διαχείριση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας με επιτυχία.

Μαθησιακοί Στόχοι

 • Στο τέλος αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να:
 • Να αναγνωρίσετε τις πιθανές δυσκολίες που εμπλέκονται στις διεθνείς επιχειρηματικές σχέσεις.
 • Να βελτιώσετε τις διαπολιτισμικές επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Να αντιμετωπίζετε πιθανά εμπόδια στις διαπολιτισμικές επικοινωνίες.
 • Ανακαλύψετε εργαλεία για να διαχειρίζεστε με επιτυχία τις πολιτισμικές διαφορές
 • Να αναπτύσσετε περαιτέρω τις διαπολιτισμικές σας ικανότητες ώστε να γίνετε ένας διαπολιτισμικός ηγέτης.

Τίτλος Eνότητας

Σχεδιαστική σκέψη

Περιγραφή Eνότητας

Το περιβάλλον μας είναι περίπλοκο και μεταβάλλεται συνεχώς. Οι εταιρίες πρέπει να ανταπεξέλθουν στην πρόκληση του παγκόσμιου ανταγωνισμού, παρόλο που πολλές από αυτές συνεχίζουν να χρησιμοποιούν παραδοσιακές μεθόδους και διαδικασίες που δυσκολεύονται να αμφισβητήσουν. Αυτό το μάθημα θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να σκεφτούν και να παρουσιάσουν εναλλακτικούς τρόπους σκέψης και δράσης ώστε να αμφισβητηθεί το τωρινό κατεστημένο των επιχειρήσεων.

Μαθησιακοί Στόχοι

Οι μαθησιακοί στόχοι αυτής της ενότητας είναι οι ακόλουθοι:

 • Να κατανοήσετε την σημασία της σχεδιαστικής σκέψης και την αλλαγή νοοτροπίας.
 • Να αναγνωρίσετε την πρακτική εφαρμογή αυτής της ικανότητας και την επίδρασή της στη δημιουργία αξίας.
 • Να περιγράψετε πως οι αρχές σχεδιασμού μπορούν να ενσωματωθούν σε έναν οργανισμό.
 • Να αναγνωρίσετε τις προσεγγίσεις της σχεδιαστικής σκέψης ως απάντηση στις προκλήσεις που δέχονται οι επιχειρήσεις.
 • Να κατανοήσετε πως οι επιχειρηματικές κουλτούρες υποστηρίζουν ή περιορίζουν την σχεδιαστική σκέψη.
 • Να κατανοήσετε πως η επιχειρησιακή κουλτούρα βοηθά ή στέκεται εμπόδιο στη σχεδιαστική σκέψη και την καινοτομία.

Τίτλος Eνότητας

Διαμόρφωση παραμέτρων (Configuration Management)

Περιγραφή Eνότητας

Η διαμόρφωση παραμέτρων είναι ένας κλάδος που εφαρμόζει τεχνική και διοικητική εποπτεία για:

 • τον προσδιορισμό και την τεκμηρίωση των λειτουργικών και φυσικών χαρακτηριστικών ενός στοιχείου διαμόρφωσης,
 • τον έλεγχο των αλλαγών σε αυτά τα χαρακτηριστικά,
 • την καταγραφή και αναφορά της κατάστασης επεξεργασίας και εφαρμογής των αλλαγών, και
 • την επαλήθευση της συμμόρφωσης που ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Μαθησιακοί Στόχοι

Οι μαθησιακοί στόχοι αυτής της ενότητας είναι οι ακόλουθοι:

 • Διαμόρφωση παραμέτρων ως κλασική και ευέλικτη προσέγγιση
 • Προσδιορισμός και τεκμηρίωση των λειτουργικών και φυσικών χαρακτηριστικών ενός στοιχείου διαμόρφωσης, έλεγχος των αλλαγών με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά, καταγραφή και αναφορά της κατάστασης επεξεργασίας και υλοποίησης των αλλαγών και επαλήθευση της συμμόρφωσης σε συγκεκριμένες απαιτήσεις
 • Κατανόηση των βασικών αρχών στη διαμόρφωση παραμέτρων, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, παραδείγματα και περιπτώσεις χρήσης από τη Microsoft και το Spotify.

Τίτλος Eνότητας

Χρήση εργαλείων κατασκευής, ανάπτυξης και παρακολούθησης

Περιγραφή Eνότητας

Αυτή η ενότητα μαθημάτων παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις κύριες εισαγωγικές ιδέες για εργαλεία κατασκευής, ανάπτυξης και εποπτείας στο πλαίσιο του DevOps.

Μαθησιακοί Στόχοι

 • Aυτοματoποίηση της διαδικασίας ανάπτυξης σε DevOps.
 • Deployment, διεργασίες, συστήματα και εργαλεία για την κατασκευή είτε μεμονωμένων εφαρμογών είτε ολοκληρωμένων end-to-end υπηρεσιών.
 • Deployment Patterns για ανάπτυξη εφαρμογών ή υπηρεσιών.
 • Κριτήρια εποπτείας και ειδοποίησης.

Τίτλος Eνότητας

Εργαλεία ανάλυσης κώδικα και συνεχούς ελέγχου

Περιγραφή Eνότητας

Στο DevOps υπάρχει αυξημένη ανάγκη για την ανάλυση του πηγαίου κώδικα και εργαλεία αναθεώρησης κώδικα που βοηθούν τους προγραμματιστές στην αποφυγή σφαλμάτων. Ένα παράδειγμα του πρώτου είναι τα εργαλεία SpotBugs ή SonarQube που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό διαφόρων τύπων ζητημάτων. Ένα παράδειγμα του δεύτερου είναι το GitHub το οποίο μεταξύ άλλων επιτρέπει αναθεωρήσεις κώδικα.

Επιπλέον, χρησιμοποιώντας τόσο συστηματικούς όσο και αυτοματοποιημένους ελέγχους, οι προγραμματιστές είναι σίγουροι ότι ο πηγαίος κώδικας τους πληροί τόσο λειτουργικά όσο και ποιοτικά κριτήρια. Αυτή η ενότητα θα εφοδιάσει τους μαθητές με τις απαιτούμενες δεξιότητες για να χρησιμοποιήσουν στατικά εργαλεία ανάλυσης και ελέγχου κώδικα, καθώς και εργαλεία για συστηματικούς και αυτοματοποιημένους ελέγχους.

Μαθησιακοί Στόχοι

Οι μαθησιακοί στόχοι αυτής της ενότητας αποσκοπούν στην:

 • Κατανόηση βασικών εννοιών της στατικής ανάλυσης κώδικα.
 • Κατανόηση βασικών εννοιών της συνεργατικής ανάπτυξης και αναθεώρησης του πηγαίου κώδικα.
 • Κατανόηση βασικών εννοιών συστηματικών και αυτοματοποιημένων ελέγχων.
 • Εξοικείωση με ορισμένα από τα εργαλεία και τις τεχνικές για στατική ανάλυση και αναθεώρηση κώδικα.
 •  Απόκτηση ικανότητας στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστηματικών και αυτοματοποιημένων ελέγχων στο υπό ανάπτυξη σύστημα.

Τίτλος Eνότητας

IT Διασφάλιση ποιότητας (IT Quality Assurance)

Περιγραφή Eνότητας

Η διασφάλιση ποιότητας περιέχει ένα καλά καθορισμένο σύνολο διαδικασιών που ευθυγραμμίζονται με τα πρότυπα ανάπτυξης λογισμικού και σχετίζονται με κανονιστικές οδηγίες. Η ενότητα του μαθήματος έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν τις κύριες διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και τη ροή τους με στόχο την ποιότητα του παραδοτέου λογισμικού. Η ενότητα δεν απαιτεί προηγούμενη γνώση σε θέματα διασφάλισης ποιότητας και υποθέτει ότι ο εκπαιδευόμενος μπορεί να κατανοήσει τις βασικές έννοιες της ανάπτυξης λογισμικού.

Μαθησιακοί Στόχοι

Στο τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • κατανοούν και σχεδιάζουν ένα πλάνο ποιότητας λογισμικού
 • αναγνωρίζουν και να ορίζουν ένα σύνολο δεικτών ποιότητας
 • κατανοούν και δημιουργούν μια λίστα ελέγχου ποιότητας
 • κατανοούν τη σημασία του πλάνου βελτίωσης διαδικασιών
 • αναγνωρίζουν τα βασικά βήματα των ποιοτικών ελέγχων και την ακολουθία

Τίτλος Eνότητας

Ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων (IT security)

Περιγραφή Eνότητας

Η ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων είναι μια πολύπλοκη και πολυδιάστατη πρόκληση. Το είδος των απειλών αλλάζει και εξελίσσεται συνεχώς. Οι σύγχρονες κοινωνίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την υποδομή πληροφορικής, ιδίως στο πλαίσιο των έξυπνων πόλεων. Τα δομικά στοιχεία των έξυπνων πόλεων είναι συσκευές IoT, οι οποίες στην ουσία είναι πάντα συνδεδεμένοι ως μικρο υπολογιστές. Παρά τις νέες καινοτόμες υπηρεσίες που διατίθενται, τα περισσότερα από αυτά τα συστήματα είναι ευάλωτα σε όλα τα είδη κυβερνοεπιθέσεων.

Αυτή η ενότητα παρέχει μια επισκόπηση της ασφάλειας υπολογιστικών συστημάτων και τονίζει την ανάγκη της σε συστήματα πληροφοριών και επικοινωνιών με έμφαση στις συσκευές IoT και στις έξυπνες πόλεις. Ο σκοπός της ενότητας είναι να παρέχει γνώση των κινδύνων ασφαλείας των συστημάτων πληροφοριών καθώς και των διαθέσιμων μηχανισμών και τεχνολογιών για την προστασία τους. Ο στόχος είναι να εκπαιδεύσει τους μαθητές στον εντοπισμό τρωτών σημείων, στην ανάπτυξη πολιτικών ασφαλείας και στην εφαρμογή μέτρων προστασίας.

Μαθησιακοί Στόχοι

 • Κατανόηση των θεμελιωδών εννοιών στην IT security
 • Αναγνώριση τρωτών σημείων και απειλών λογισμικού και δικτύου. Διενέργεια αξιολόγησης εκτίμησης κινδύνου σε ένα Πληροφοριακό Σύστημα και προτεινόμενη μεθοδολογία για τον μετριασμό των πιθανών επιθέσεων
 • Αξιολόγηση της χρηστικότητα μιας λύσης
 • Αξιολόγηση των κύριων κρυπτογραφικών αλγορίθμων και συνδυασμός αυτών σε ένα ασφαλές περιβάλλον ανάπτυξης
 • Ανάπτυξη πολιτικής ασφαλείας για IoT οικοσυστήματα

Τίτλος Eνότητας

Εισαγωγή στην Tεχνητή Nοημοσύνη

Περιγραφή Eνότητας

Σε αυτή την ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα κατανοήσουν  τι είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), τις εφαρμογές της, περιπτώσεις χρήσης και πως αυτή άλλαξε τις ζωές μας.

Έννοιες που περιλαμβάνονται στην τεχνητή νοημοσύνη θα εξεταστούν όπως machine learning, deep learning, and neural networks.

Οι εκπαιδευόμενοι επίσης θα ασχοληθούν και με προβληματισμούς που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη όπως ηθικές αξίες, προκαταλήψεις, θέσεις εργασίας και τις επιπτώσεις στην κοινωνία.

Δεν απαιτούνται προαπαιτούμενος γνώσεις  προγραμματισμού ή επιστήμης των υπολογιστών για αυτή την ενότητα, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρει βασικές γνώσης για το αντικείμενο είτε ο εκπαιδευόμενος έχει τεχνικό υπόβαθρο ή όχι.

Μαθησιακοί Στόχοι

 • Να εξοικειωθείτε με τις βασικές αρχές της AI
 • Να κατανοήσετε τους βασικούς κανόνες μεταξύ AI και επίλυσης προβλημάτων
 • Να κατανοήσετε τη συμβολή της AI σε πραγματικές καταστάσεις
 • Να κατανοήσετε τα πιο δημοφιλή μοντέλα μηχανικής μάθησης
 • Να γίνουν αντιληπτές οι δυνατότητες, οι περιορισμοί και οι επιπτώσεις των συστημάτων AI

Τίτλος Eνότητας

Εισαγωγή στο ITIL

Περιγραφή Eνότητας

Αυτή η ενότητα αποτελεί εισαγωγή στις βέλτιστες πρακτικές του ITIL για τη διαχείριση υπηρεσιών IT.

Μαθησιακοί Στόχοι

 • Κατανόηση του ITIL
 • Καθορισμός ρόλων στο IT Service Management
 • Παρουσίαση κύκλους ζωής υπηρεσιών ITIL
 • Επεξήγηση βέλτιστων πρακτικών ITIL

Τίτλος Eνότητας

Έξυπνες υπηρεσίες και διαδικασίες λειτουργίας

Περιγραφή Eνότητας

Σε αυτή την ενότητα οι εκπαιδευόμενοι αρχικά γνωρίζουν κάποιες βασικές έννοιες που συναντώνται στον τομέα της έξυπνης πόλης, ενώ στη συνέχεια αναπτύσσονται οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει μια πόλη για να γίνει έξυπνη. Ακολουθεί η περιγραφή των τεχνολογιών αιχμής που υποστηρίζουν τη λειτουργία μιας έξυπνης πόλης και πώς αυτές αξιοποιούνται από τις υπηρεσίες ώστε να αλλάξει η καθημερινότητα των κατοίκων. Επιπλέον, παρουσιάζονται συγκεκριμένες έξυπνες υπηρεσίες και οι διαφορετικές προοπτικές διαχείρισης τους από τους συμμετέχοντες πολίτες.

Μαθησιακοί Στόχοι

 1. Να υπάρξει εξοικείωση με θεμελιώδεις έννοιες στον τομέα των έξυπνων πόλεων
 2. Να αναγνωρισθούν οι προκλήσεις για τη μετάβαση μιας πόλης
 3. Να διακριθούν οι υποδομές μιας έξυπνης πόλης
 4. Να παρουσιασθεί η τεχνολογία αιχμής που θα μετασχηματίσει μια πόλη
 5. Απόκτηση μιας γενικής άποψης των έξυπνων υπηρεσιών που παρέχονται σε υφιστάμενες έξυπνες πόλεις
 6. Κατανόηση της εμπλοκής των πολιτών και των επιχειρηματικών πτυχών

Τίτλος Eνότητας

Ανθεκτικότητα  Έξυπνης Πόλης

Περιγραφή Eνότητας

Αυτή η ενότητα εξετάζει το θέμα της ανθεκτικότητας και των εργαλείων που προετοιμάζουν τις έξυπνες πόλεις ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν σε κρίσεις και αλλαγές. Επίσης, παρουσιάζει πως ο σχεδιασμός της ανθεκτικότητας μιας πόλης επιτρέπει εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που μπορεί να προκύψουν από αρνητικά γεγονότα.

Μαθησιακοί Στόχοι

Στο τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Προσδιορίζουν τους δείκτες που μπορούν να καθορίσουν το βαθμό ανθεκτικότητας μιας πόλης.
 • Αναπτύσσουν σχέδιο παρακολούθησης για αυτούς τους δείκτες.
 • Καθορίζουν ένα πλάνο για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας μιας πόλης.

Τίτλος Eνότητας

Συμμετοχικός σχεδιασμός (Citizen Driven / Orientation)

Περιγραφή Eνότητας

Αυτή η ενότητα θα διευκολύνει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν πώς να ενισχύσουν τη συνεργασία και την επικοινωνία με τους πολίτες στις έξυπνες πόλεις. Παρουσιάζει στρατηγικές και τεχνικές για την προσέλκυση πολιτών, πώς να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν στρατηγικές επικοινωνίας μαζί τους, και πώς να εγκαθιστούν και να λειτουργούν πληροφοριακά συστήματα που καταγράφουν τη συμπεριφορά και την ικανοποίηση των πολιτών. Τέλος, θα αναλυθούν οι έννοιες των Communities of Practice και Communities of Interest.

Μαθησιακοί Στόχοι

Στο τέλος αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να:

 • Προσδιορίστε την εμπλοκή των πολιτών και να περιγράψτε τις κύριες στρατηγικές και τεχνικές για να προσελκύσετε πολίτες έξυπνων πόλεων
 • Αναπτύξετε και εφαρμόσετε στρατηγικές επικοινωνίας με πολίτες έξυπνων πόλεων
 • Περιγράψετε τις αρχές της Organizational Citizenship Behavior και να εντοπίσετε παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά και την ικανοποίηση των κατοίκων έξυπνων πόλεων
 • Δημιουργήστε και διαχειριστείτε communities of practice

Τίτλος Eνότητας

Ψηφιακά δίδυμα για έξυπνες πόλεις

Περιγραφή Eνότητας

Οι τεχνολογίες Digital Twin (DT) θεωρούνται βασικές τεχνολογίες που μας επιτρέπουν να κατασκευάσουμε ένα εικονικό αντίγραφο του πραγματικού μας συστήματος και ως εκ τούτου να παρέχουμε μια πλατφόρμα για την αναθεώρηση των δραστηριοτήτων της πόλης, τη δοκιμή των αλληλεπιδράσεων και των αποτελεσμάτων εναλλακτικών αποφάσεων εντός του πραγματικού συστήματος.

Συνήθως, χρησιμοποιούνται τεχνολογίες DT, κάθε φορά που ένα σύστημα είναι πολύπλοκο, δυναμικό και η λειτουργία του θεωρείται κρίσιμη. Οι έξυπνες πόλεις μπορούν εύκολα να χαρακτηριστούν ως ένα πολύπλοκο σύστημα, όπου οι αλλαγές συμβαίνουν σε καθημερινή βάση και η λειτουργία τους θεωρείται κρίσιμη για τους πολίτες. Επιπλέον, οι επιδόσεις των έξυπνων πόλεων αποτελούν σημαντικό παράγοντα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και βασίζεται, σε πολλές περιπτώσεις, στην αλληλεπίδραση διαφορετικών υποσυστημάτων.

Οι έξυπνες πόλεις ως ένα πολύπλοκο σύστημα, ως συλλογή συστημάτων αλληλεπίδρασης, συστημάτων μεταφορών, συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, εκπαιδευτικών συστημάτων, συστημάτων διοίκησης κ.λπ., δημιουργούν προκλήσεις που πρέπει να επιλυθούν σε ένα δοκιμαστικό περιβάλλον, λόγω της στοχαστικής φύσης του.

Ως εκ τούτου, η εφαρμογή τεχνολογιών DT είναι αναγκαία και σημαντική, στο πλαίσιο μιας έξυπνης πόλης, δεδομένου ότι θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο διαχείρισης για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της λειτουργίας των έξυπνων πόλεων, αλλά και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου των συστημάτων και τη βελτίωση της χάραξης πολιτικής και της λήψης αποφάσεων εν γένει.

Μαθησιακοί Στόχοι

Οι μαθησιακοί στόχοι αυτής της ενότητας είναι οι ακόλουθοι:

 • Κατανόηση των βασικών αρχών και εννοιών των ψηφιακών δίδυμων
 • Κατανόηση πώς μπορεί να εισαχθεί ένα ψηφιακό δίδυμο σε μια έξυπνη πόλη
 • Να κατανοήσουν τις βασικές αρχές και έννοιες της μοντελοποίησης ενός ψηφιακού δίδυμου.

Το πρόγραμμα εξειδίκευσης αναπτύχθηκε και οργανώθηκε από ειδικούς του έργου Erasmus + Sector Skills Alliance με τίτλο DevOps Competencies for Smart Cities MOOC (αριθμός έργου 601015-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA2-SSA). Στόχος του έργου είναι η επαγγελματική ανάπτυξη μέσω κατάλληλης εκπαίδευσης του προσωπικού που εργάζεται ή θα εργαστεί σε δήμους, οι οποίοι σταδιακά μετατρέπονται σε Έξυπνες Πόλεις. Αυτό θα επιτευχθεί με την αναβάθμισή τους με νέες δεξιότητες πληροφορικής και γνώσεις που απαιτούνται για έξυπνη διαχείριση πόλεων, όπως η μεθοδολογία DevOps.