Πρόσκληση συμμετοχής στην Κοινότητα Πρακτικής του έργου (SmartDevOps Community of Practice)

  • Post author:
  • Post category:Νέα

Το έργο, όπως έχει ήδη αναφερθεί, στοχεύει στον ορισμό τριών νέων επαγγελματικών προφίλ για όσους επιθυμούν να εργαστούν, σε παρούσα ή μελλοντική φάση, σε μία έξυπνη πόλη. Τα νέα αυτά…

Continue Reading Πρόσκληση συμμετοχής στην Κοινότητα Πρακτικής του έργου (SmartDevOps Community of Practice)