Δημήτριος Παπαστεργίου
Δήμαρχος Τρικκαίων
Σύντομο CV
Γεώργιος Σούλτης
Αντιδήμαρχος Λαρισαίων
Σύντομο CV
Χρυσόστομος Καλογήρου
Γενικός Γραμματέας
Σύντομο CV
Γεώργιος Πετράκος
Καθηγητής
Σύντομο CV
Νικόλαος Κομνηνός
Ομότιμος Καθηγητής
Σύντομο CV
Γιώτα Παπαρίδου
Πρόεδρος του ΣΕΠΕ
Σύντομο CV
Νικόλαος Λαμπρογιώργος
Senior Account Manager, CISCO Hellas
Σύντομο CV
Davor MEERSHMAN
CEO Open and Agile Smart Cities (OASC)
Σύντομο CV
Δάνα Ελευθεριάδου
Προϊσταμένη Ομάδας Προηγμένων Τεχνολογιών
Σύντομο CV
Alexandre BOSSHARD
City of Pully
Σύντομο CV
Fulvio ANANASSO
Stati Generali dell'Innovazione
Σύντομο CV
Ιωάννης Σαριδάκης
ΕΛΟΤ
Σύντομο CV
Αναστασία Στρατηγέα
Καθηγήτρια
Σύντομο CV
Πάνος Φιτσιλής
Καθηγητής
Σύντομο CV
Κωνσταντίνος Χαμπίδης
Δντης Γραφείου Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Σύντομο CV
Δημήτριος Παπαστεργίου
Δήμαρχος Τρικκαίων
Σύντομο CV
Γεώργιος Σούλτης
Αντιδήμαρχος Λαρισαίων
Σύντομο CV
Χρυσόστομος Καλογήρου
Γενικός Γραμματέας
Σύντομο CV
Γεώργιος Πετράκος
Καθηγητής
Σύντομο CV
Νικόλαος Κομνηνός
Ομότιμος Καθηγητής
Σύντομο CV
Γιώτα Παπαρίδου
Πρόεδρος του ΣΕΠΕ
Σύντομο CV
Νικόλαος Λαμπρογιώργος
Senior Account Manager, CISCO Hellas
Σύντομο CV
Davor MEERSHMAN
CEO Open and Agile Smart Cities (OASC)
Σύντομο CV
Δάνα Ελευθεριάδου
Προϊσταμένη Ομάδας Προηγμένων Τεχνολογιών
Σύντομο CV
Alexandre BOSSHARD
City of Pully
Σύντομο CV
Fulvio ANANASSO
Stati Generali dell'Innovazione
Σύντομο CV
Ιωάννης Σαριδάκης
ΕΛΟΤ
Σύντομο CV
Αναστασία Στρατηγέα
Καθηγήτρια
Σύντομο CV
Πάνος Φιτσιλής
Καθηγητής
Σύντομο CV
Κωνσταντίνος Χαμπίδης
Δντης Γραφείου Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Σύντομο CV