Dimitrios PAPASTERGIOU
Trikala Mayor
Short CV(GR)
Georgios SOULTIS
Deputy Mayor of Larissa
Short CV(GR)
Chrisostomos KALOGIROU
General Secretary
Short CV(GR)
George PETRAKOS
Professor
Short CV(GR)
Nikolaos KOMNINOS
Professor
Short CV(GR)
Giota PAPARIDOU
President
Short CV(GR)
Nikolaos LAMBROGEORGOS
Senior Account Manager, CISCO Hellas
Short CV(GR)
Davor MEERSHMAN
CEO Open and Agile Smart Cities (OASC)
Short CV(GR)
Dana ELEFTHERIADOU
Head of Advanced Technologies Team
Short CV(GR)
Alexandre BOSSHARD
City of Pully
Short CV(GR)
Fulvio ANANASSO
Stati Generali dell'Innovazione
Short CV(GR)
Ioannis SARIDAKIS
ELOT
Short CV(GR)
Anastasia STRATIGEA
Professor
Short CV(GR)
Panos FITSILIS
Professor
Short CV(GR)
Konstantinos CHAMBIDIS
Minister’s Office Director
Short CV(GR)
Dimitrios PAPASTERGIOU
Trikala Mayor
Short CV(GR)
Georgios SOULTIS
Deputy Mayor of Larissa
Short CV(GR)
Chrisostomos KALOGIROU
General Secretary
Short CV(GR)
George PETRAKOS
Professor
Short CV(GR)
Nikolaos KOMNINOS
Professor
Short CV(GR)
Giota PAPARIDOU
President
Short CV(GR)
Nikolaos LAMBROGEORGOS
Senior Account Manager, CISCO Hellas
Short CV(GR)
Davor MEERSHMAN
CEO Open and Agile Smart Cities (OASC)
Short CV(GR)
Dana ELEFTHERIADOU
Head of Advanced Technologies Team
Short CV(GR)
Alexandre BOSSHARD
City of Pully
Short CV(GR)
Fulvio ANANASSO
Stati Generali dell'Innovazione
Short CV(GR)
Ioannis SARIDAKIS
ELOT
Short CV(GR)
Anastasia STRATIGEA
Professor
Short CV(GR)
Panos FITSILIS
Professor
Short CV(GR)
Konstantinos CHAMBIDIS
Minister’s Office Director
Short CV(GR)