Εγγραφείτε σε εξειδικευμένα μαθήματα για επαγγελματίες Έξυπνης Πόλης

Τότε τα μαθήματα εξειδίκευσης Smart-DevOps μπορεί να είναι για εσάς!

Η κοινοπραξία Smart-DevOps σας προσκαλεί να συμμετάσχετε σε μια σειρά μαθημάτων εξειδίκευσης  για τα ακόλουθα τρία νέα επαγγελματικά προφίλ εργασίας στον τομέα της  Έξυπνης Πόλης:

Τα μαθήματα αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου DevOps Competencies for Smart Cities (Smart-DevOps), που αντιμετωπίζει το χάσμα μεταξύ των σημερινών και των μελλοντικών απαιτήσεων ψηφιακών και μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού στον τομέα των έξυπνων πόλεων, ώστε να υποστηρίξει την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Το έργο έχει ως σκοπό να ωφελήσει τις έξυπνες πόλεις και τους δήμους που στοχεύουν στην υιοθέτηση της κουλτούρας, των αρχών και των πρακτικών του DevOps με την εισαγωγή των επαγγελματικών προφίλ DevOps.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο, τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Ιταλία, εντοπίστηκαν συνολικά 42 ανταγωνιστικές και υψηλής αξίας δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για τους επαγγελματίες έξυπνης πόλης. Με βάση την έρευνα, η κοινοπραξία του έργου ανέπτυξε τα προαναφερόμενα τρία προφίλ εργασίας Smart Cities έχοντας δομήσει το κάθε προφίλ με τις κατάλληλες δεξιότητες.

Για κάθε προφίλ, αναπτύχθηκε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών ώστε να παρέχει στους ενδιαφερόμενους, μέσω των προσφερόμενων μαθημάτων,  το απαιτούμενο σύνολο δεξιοτήτων και ικανοτήτων και για την αντιμετώπιση των αναγκών που προσδιορίστηκαν για τη διαχείριση των Έξυπνων Πόλεων και τη διοίκηση των δήμων.

Τα μαθήματα εξειδίκευσης Smart-DevOps προσφέρουν:

Διάρκεια μαθημάτων

Φεβρουάριος – Αύγουστος 2021 (μικτή μάθηση)
Ιούνιος – Οκτώβριος 2021 (Εκμάθηση που βασίζεται στην Εργασία /Work-based learning)

Γλώσσα μαθημάτων

Ελληνικά

Κόστος

Δωρεάν

Προθεσμία εγγραφής

17/02/2021

Εάν έχετε απορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.