Online Workshop: Ψηφιακός μετασχηματισμός και Ψηφιακές ικανότητες στελεχών έξυπνων πόλεων

Τετάρτη 3η Ιουνίου 2020, 10:30 -14:30 Περισσότερα…

Σύντομη περιγραφή έργου “DEVOPS COMPETENCES FOR SMARTCITIES”

Το έργο “DevOps Competences for SmartCities” (αριθμός σύμβασης 601015-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA2-SSA) είναι ένα έργο Erasmus+/KA2/Sector Skills Alliance. Στόχος του έργου είναι η επαγγελματική ανάπτυξη μέσω κατάλληλης επιμόρφωσης των στελεχών που εργάζονται ή θα εργαστούν σε Δήμους, οι οποίοι σταδιακά μετασχηματίζονται σε Έξυπνες Πόλεις. Μέσω της εκπαίδευσης, τα στελέχη των Δήμων θα αποκτήσουν γνώσεις που απαιτούνται για τη διαχείριση έξυπνων πόλεων, όπως η μεθοδολογία DevOps και τις ικανότητες που άπτονται νέων τεχνολογιών πληροφορικής και είναι απαραίτητες για την πραγματοποίησή τους.

Στο έργο συμμετέχουν 13 εταίροι (4 από Ελλάδα, 3 από Γερμανία, 3 από Ιταλία, 2 από Κύπρο και 1 από Βέλγιο). Ο συντονιστής εταίρος είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ενώ από την Ελλάδα επίσης συμμετέχουν το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) καθώς και οι Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας ΑΕ (CITIESNET SA).

Το έργο στοχεύει στον ορισμό τριών νέων επαγγελματικών προφίλ για όσους επιθυμούν να εργαστούν, σε παρούσα ή μελλοντική φάση, σε μία έξυπνη πόλη. Τα νέα αυτά επαγγελματικά προφίλ είναι:

A. σχεδιαστής έξυπνης πόλης (City Planner),
B. προϊστάμενος του τμήματος πληροφορικής έξυπνης πόλης (Smart City ΙΤ Manager) και
C. ειδικός ψηφιακών συστημάτων έξυπνης πόλης (Smart City IT Officer).

Ο σχεδιαστής έξυπνης πόλης   είναι το υψηλόβαθμο στέλεχος που μπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τις ανάγκες της πόλης για ψηφιακό μετασχηματισμό, να ορίσει το πλαίσιο λειτουργίας των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών αλλά και γενικότερα να αναπτύξει το στρατηγικό όραμα της έξυπνης πόλης.

Ο προϊστάμενος του τμήματος πληροφορικής έξυπνης πόλης θέτει στόχους και ορίζει στρατηγικές για το τμήμα πληροφορικής, με την υιοθέτηση κατάλληλων τεχνολογικών λύσεων, προκειμένου να υποστηρίξει την λειτουργία των ψηφιακών συστημάτων και υπηρεσιών του Δήμου ενώ παράλληλα είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ο ειδικός ψηφιακών συστημάτων έξυπνης πόλη είναι εκείνος που μπορεί να αναλύσει τα οργανωτικά δεδομένα της πόλης, να ορίσει τις απαιτήσεις των πληροφοριακών συστημάτων, να εφαρμόσει τις διεργασίες ανάπτυξης λογισμικού με κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές, να προτείνει λύσεις βελτίωσης, να σχεδιάζει και να λειτουργεί τόσο τις υφιστάμενες όσο και τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες και να παρέχει υποστήριξη σε διαφορετικού τύπου χρήστες των εφαρμογών της έξυπνης πόλης.

Επιπλέον, ένας βασικός στόχος του έργου είναι να εκπαιδεύσει έναν αριθμό ατόμων, τόσο στελεχών Δήμων όσο και επαγγελματιών με ειδικότητες πληροφορικής ή σχετικές με την ανάπτυξη μιας έξυπνης πόλης, οι οποίοι επιθυμούν να γνωρίσουν αυτές τις τεχνολογίες και να εργαστούν στο μέλλον σε Δήμους ή οργανισμούς ΟΤΑ.

Εγγραφή στο Workshop

Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης

1o Μέρος : Ανάγκες ψηφιακού μετασχηματισμού των πόλεων – Η Ελληνική Πραγματικότητα

10:30-12:30
Χαιρετισμός της εκδήλωσης
Ζήσης ΜΑΜΟΥΡΗΣ, Καθηγητής, Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
1. Ψηφιακές πόλεις στην Ελλάδα σήμερα
Ομιλητής: Δημήτριος Παπαστεργίου, Δήμαρχος Τρικκαίων, Πρόεδρος ΚΕΔΕ
2. Ψηφιακή καινοτομία
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Χαμπίδης, Διευθυντής του Γραφείου Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
3. Ψηφιακές πόλεις στην Ελλάδα σήμερα
Ομιλητής: Γεώργιος Σούλτης, Αντιδήμαρχος Λαρισαίων.
4. Ψηφιακές πόλεις στην Ελλάδα σήμερα
Ομιλητής: Χρυσόστομος Καλογήρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
5. Η ανάπτυξη των πόλεων
Ομιλητής: Γεώργιος ΠΕΤΡΑΚΟΣ, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
6.Οι απαιτήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού
Ομιλητής: Νικόλαος Κομνηνός, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
7. Οι δυνάμεις που οδηγούν στο μετασχηματισμό
Ομιλήτρια: Γιώτα Παπαρίδου, Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΠΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος)
8. Εμπορικές ψηφιακές λύσεις για τις έξυπνες πόλεις
Ομιλητής:  Νικόλαος Λαμπρογιώργος, Senior Account Manager, Public Sector, CISCO Hellas

2ο Μέρος : Η ευρωπαϊκή διάσταση

12:45 – 14:30
9. Δίκτυα έξυπνων πόλεων
Ομιλητής: Mr. Davor MEERSMAN, CEO Open and Agile Smart Cities (OASC).
Η ομιλία είναι στα Αγγλικά
10. Έξυπνες πόλεις στη Ευρώπη: προς ένα ψηφιακό, πράσινο και κλιματικά-ουδέτερο μέλλον
Ομιλήτρια: Δάνα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ, Προϊσταμένη Ομάδας Προηγμένων Τεχνολογιών, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
11. Διαχείριση υδάτων σε έξυπνες πόλεις με συνεργατική ανάπτυξη λογισμικού ανοικτού κώδικα
Ομιλητής: Mr. Alexandre BOSSHARD, City of Pully, Ελβετία.
Η ομιλία είναι στα Αγγλικά.
12. Πρακτικές από την Παγκόσμια Πρακτική
Ομιλητής: Fulvio ANANASSO, Stati Generali dell'Innovazione, Ιταλία
Η ομιλία είναι στα Αγγλικά
13. Πρότυπα έξυπνων πόλεων
Ομιλητής: Ιωάννης ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ, ΕΛΟΤ
14. Έξυπνες, Βιώσιμες, Ανθεκτικές Πόλεις για Όλους: Προς ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Δεικτών Αξιολόγησης Επιδόσεων
Ομιλήτρια: Αναστασία ΣΤΡΑΤΗΓΕΑ, Καθηγήτρια, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
15. Ψηφιακές ικανότητες - το έργο DEVOPS
Ομιλητής: Πάνος ΦΙΤΣΙΛΗΣ, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Οι εκπαιδεύσεις στα νέα επαγγελματικά προφίλ ξεκινάμε από το Σεπτέμβριο 2020.