Ψηφιακές ικανότητες στελεχών έξυπνων πόλεων

  • Post author:
  • Post category:News
  • Post comments:0 Comments

Η ανάπτυξη των πόλεων και ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους είναι μια πολυδιάστατη διαδικασία, η οποία όμως τις περισσότερες φορές εστιάζεται στην ανάπτυξη τεχνικών λύσεων, χωρίς να δίνεται η αναγκαία έμφαση…

Continue Reading Ψηφιακές ικανότητες στελεχών έξυπνων πόλεων